Blau

CONTENTS
DiePharmazie 1/2011

 

Review

Zidi I, Bartegi A, Ben Amor N: Dermatologic adverse events: Golimumab, friend or foe?
doi: 10.1691/ph.2011.0678

 

Original articles

 

Buch P, Holm P, Thomassen JQ, Scherer D, Kataoka M, Yamashita S. Langguth P: IVIVR in oral absorption for fenofibrate immediate release tablets using dissolution and dissolution permeation methods
doi: 10.1691/ph.2011.0114

Kodym A, Pawlowska M, Ruminski JK, Bartosinska A, Kieliba A: Stability of cefepime in aqueous eye drops
doi: 10.1691/ph.2011.0214

Pilaniya U, Pilaniya K, Chandrawanshi HK, Gupta N, Rajput MS: Formulation and evaluation of verapamil hydrochloride loaded solid lipid microparticles
doi: 10.1691/ph.2011.0061

Rafati H, Mirzajani F: Experimental design and desirability function approach for development of novel anticancer nanocarrier delivery systems
doi: 10.1691/ph.2011.0221

Hongxiang Qiao, Yinghui Tong, Hongcan Han, Wei Xu, Zihua Ren, Jingfeng Ouyang, Yan Chen: A novel therapeutic regimen for hepatic fibrosis using the combination of mesenchymal stem cells and baicalin
doi: 10.1691/ph.2011.9840

De-Jia Zou, Gang Wang, Ji-Cheng Liu, Miao-Xian Dong, Xiao-Ming Li, Chun Zhang, Li Zhou, Rui Wang, Ying-Cai Niu: Beta-asarone attenuates beta-amyloid-induced apoptosis through the inhibition of the activation of apoptosis signal-regulating kinase 1 in SH-SY5Y cells
doi: 10.1691/ph.2011.0618

Jiebing Tang, Guixiang Wang, Yue Liu, Yu Fu, Jinyu Chi, Yejing Zhu, Yanru Zhao, Xinhua Yin: Cyclosporin A induces cardiomyocyte injury through calcium-sensing receptor-mediated calcium overload
doi: 10.1691/ph.2011.0711

Se Eun Byeon, Song Yi Lee, Ae Ra Kim, Jaehwi Lee, Gi Ho Sung, Hyun-Jae Jang, Tae-Woong Kim, Hyoung Jin Park, Sang-Jin Lee, Sungyoul Hong, Jae Youl Cho: Inhibition of cytokine expression by a butanol extract from Cordyceps bassiana
doi: 10.1691/ph.2011.0668

Qin Bian, Jian-Hua Huang, Qian-Qian Liang, Bing Shu, Wei Hou, Hao Xu, Yong-Jian Zhao, Sheng Lu, Qi Shi, Yong-Jun Wang: The osteogenetic effect of astragaloside IV with centrifugating pressure on the OCT-1 cells
doi: 10.1691/ph.2011.0219

Haukvik T, Bruzell E, Kristensen S, Tĝnnesen HH: A screening of curcumin derivatives for antibacterial phototoxic effects Studies on curcumin and curcuminoids. XLIII
doi: 10.1691/ph.2011.0154

Bertrand E, Schlatter J: Preliminary risk analysis applied to the transmission of Creutzfeldt-Jakob disease
doi : 10.1691/ph.2011.0254

 


Zurück