Blau

CONTENTS
DiePharmazie 2/2016

Review

Wen-Qing Ren, Zeng-Min Tian, Feng Yin, Jun-Zhao Sun, Jian-Ning Zhang: Extracellular α-synuclein – a possible initiator of inflammation in Parkinson’s disease

doi: 10.1691/ph.2016.5070

 

Original articles

Yuminoki K, Tachibana S, Nishimura Y, Mori H, Takatsuka T, Hashimoto N: Scaling up nano-milling of poorly water soluble compounds using a rotation/revolution pulverizer
doi: 10.1691/ph.2016.5093

 

Baochang Qi, Weina Ju, Tiecheng Yu, Tiejun Wang, Yi Zhao, Dahui Sun: A new device for efficient preparation of standard antibiotic bead chains and customized antibiotic delivery
doi: 10.1691/ph.2016.5060

 

Popielec A, Fenyvesi É, Yannakopoulou K, Loftsson T: Effect of cyclodextrins on the degradation rate of benzylpenicillin
doi: 10.1691/ph.2016.5114

 

Bohui Xu, Yubin Wang, Hongyan Zhu: Mini-tablet combination for sustained release of clonidine hydrochloride and hydrochlorothiazide: Preparation and pharmacokinetics in beagle dogs
doi: 10.1691/ph.2016.5110

 

Hui Li, Mei Xue, Jing Xu, Xiaohong Qin: MiR-301a is involved in adipocyte dysfunction during obesity-related inflammation via suppression of PPARγ
doi: 10.1691/ph.2016.5724

 

Yanwu Hu, Kai Liu, Sun Bo, Mengtong Yan, Yang Zhang, Chunsheng Miao, Liqun Ren: Inhibitory effect of puerarin on vascular smooth muscle cells proliferation induced by oxidised low-density lipoprotein via suppressing ERK 1/2 phosphorylation and PCNA expression
doi: 10.1691/ph.2016.5703

 

Wendan Yuan, Wei Liu, Hongjing Cai, Xuhong Sun, Dongxia Yang, Fang Xu, Changzhu Jin: SB-431542, a specific inhibitor of the TGF-β type l receptor inhibits hypoxia-induced proliferation of pulmonary artery adventitial fibroblasts
doi: 10.1691/ph.2016.5709

 

Jing Liang, Changyuan Wang, Jinyong Peng, Wenshuang Li, Yue Jin, Qi Liu, Qiang Meng, Kexin Liu, Huijun Sun: Naringin regulates cholesterol homeostasis and inhibits inflammation via modulating NF-κB and ERK signaling pathways in vitro
doi: 10.1691/ph.2016.5629

 

Shinoda Y, Matsuoka T, Mori T, Yoshida S, Ohashi K, Yoshimura T, Sugiyama T: Antibacterial therapy of aspiration pneumonia in patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus-positive sputum: identification of risk factors
doi: 10.1691/ph.2016.5759


Zurück