Blau

CONTENTS
DiePharmazie 4/2012

 

Review

Xin Yuan, Rui Wang, Chang-Qing Bai, Xiu-Jie Song, You-Ning Liu: Caspofungin for prophylaxis and treatment of fungal infections in adolescents and adults: a meta-analysis of randomized controlled trials
doi: 10.1691/ph.2012.1793

 

Original articles

Peng Tan, Yong-Gang Liu, Fei Li, Yan-Jiang Qiao: Reaction product analysis of aconitine in dilute ethanol using ESI-Q-ToF-MS
doi: 10.1691/ph.2012.1121

Zheng L, Yang WW, Guo JY, Jia YR, Sun LX: Stability of daphnoretin in vitro
doi: 10.1691/ph.2012.1107

Liuchao, Maixi, Wangchao, Chunpeng Wan: Impurity profile of rifaximin produced in China
doi: 10.1691/ph.2012.1114

Verza SG, de Resende PE, Kaiser S, Quirici L, Teixeira HF, Gosmann G, Ferreira F, Ortega GG: Micellar aggregates of saponins from Chenopodium quinoa: characterization by dynamic light scattering and transmission electron microscopy
doi: 10.1691/ph.2012.1102

Xin Jin, Zhen-Hai Zhang, Sun E, Xiao-Bin Tan, Fen-Xia Zhu, Song-Lin Li, Xiao-Bin Jia: Preparation of icariside II-phospholipid complex and its absorption across Caco-2 cell monolayers
doi: 10.1691/ph.2012.1110

Yangmu Fu, Lina Du, Qi Wang, Weixiong Liao, Yiguang Jin, Anjie Dong, Chen Chen, Zhongli Li: In vitro sustained release of recombinant human bone morphogenetic protein-2 microspheres embedded in thermosensitive hydrogels
doi: 10.1691/ph.2012.1649

Lei Zhou, Yan Chen, Zhenhai Zhang, Junjie He, Meng Du, Qingqing Wu: Preparation of tripterine nanostructured lipid carriers and their absorption in rat intestine
doi: 10.1691/ph.2012.1108

Tan QY, Xu ML, Wu JY, Yin HF, Zhang JQ: Preparation and characterization of poly(lactic acid) nanoparticles for sustained release of pyridostigmine bromide
doi: 10.1691/ph.2012.1103

Liangmei Chen, Fengping Tan, Jinfeng Wang, Feng Liu: Microemulsion: a novel transdermal delivery system to facilitate skin penetration of indomethacin
doi: 10.1691/ph.2012.1150

Wenli Zhang, Jin Li, Jianping Liu, Zimei Wu, Yiming Xu, Ji Wang: Tanshinone IIA-loaded reconstituted high density lipoproteins: Atherosclerotic plaque targeting mechanism in a foam cell model and pharmacokinetics in rabbits
doi: 10.1691/ph.2012.1055

Schwarzenberger M, Stintzing F, Meyer U, Lindequist U: Biochemical, microbiological and phytochemical studies on aqueous-fermented extracts from Atropa belladonna L.
Part 1 - Biochemistry and microbiology
doi : 10.1691/ph.2012.1650

Šišková K, Bilka F, Adameová A, Balážová M, Mydla M, Pauliková I: Influence of lipid imbalance on butyrylcholinesterase activity and biotransformation efficiency
doi : 10.1691/ph.2012.1653

Chuan-Rong Chen, Yong-Hui Xia, Shu-Yan Yao, Qing Zhang, Ying Wang, Zhao-Ning Ji: Virosecurinine induces apoptosis by affecting Bcl-2 and Bax expression in human colon cancer SW480 cells
doi: 10.1691/ph.2012.1634

Araújo LU, Reis PG, Barbosa LCO, Saúde-Guimarães DA, Grabe-Guimarães A, Mosqueira VCF, Carneiro CM, Silva-Barcellos NM: In vivo wound healing effects of Symphytum officinale L. leaves extract in different topical formulations
doi: 10.1691/ph.2012.1563

 


Zurück