Blau

CONTENTS
DiePharmazie 4/2017

Original articles

Wiesneth S, Jürgenliemk G: Total phenolic and tannins determination: a modification of Ph. Eur. 2.8.14 for higher throughput
doi: 10.1691/ph.2017.6911 (pp. 195-196 )

 

Pinder N, Pelzl LH, Walther G, Backhaus J, Kurzai O, Hoppe-Tichy T: Caspofungin infusion solutions (50mg/100 mL): chemical stability and antifungal activity against Candida spp.
doi: 10.1691/ph.2017.6157 (pp. 197-199)

 

Scalia S, Zampino MR, Trotta V, Bianchi A: Enhancement of trans-resveratrol photostability by encapsulation in lipid microparticles: in vitro and in vivo studies
doi: 10.1691/ph.2017.6180 (pp. 200-204)

 

Zheshuo Liu, Zhigang Huang, Liqian Ci, Lu Liu, Zhepeng Liu, Xueying Yan, Zhiqiang Yan, Lei Yu, Yu Liu, Weiyue Lu: Co-administration of tLyp-1 with polymeric paclitaxel conjugates: Enhanced intratumoral accumulation and anti-tumor efficacy
doi: 10.1691/ph.2017.6096 (pp. 205-208)

 

Matsushima A, Oda K, Mori N, Murakami T: Modulated function of multidrug resistance-associated proteins in cisplatin-induced acute renal failure rats
doi: 10.1691/ph.2017.6200 (pp. 209-213)

 

Xiaoyu Xiao, Yingxian Zhu, Juyuan Bu, Zibin Liang, Lukun Yang, Bingzong Hou: The autophagy inhibitor 3-methyladenine restores sevoflurane anesthesia-induced cognitive dysfunction and neurons apoptosis
d
oi: 10.1691/ph.2017.6872 (pp. 214-218)

 

Yayong Liao, Meng Xu: Efficacy and mechanism of action of etanercept in bone cancer pain
doi: 10.1691/ph.2017.6901 (pp. 219-222)

 

Hao Peng, Du Liang, Baolin Li, Chizhang Liang, Wenhua Huang, Haibin Lin: MicroRNA-320a protects against osteoarthritis cartilage degeneration by regulating the expressions of BMl-1 and RUNX2 in chondrocytes
doi: 10.1691/ph.2017.6890 (pp. 223-226)

 

Yanmei Zhou, Yifang Kuang, Jianhua Zhou: Klotho protects against LPS-induced inflammation injury by inhibiting Wnt and NF-κB pathways in HK-2 cells
doi: 10.1691/ph.2017.6867 (pp. 227-231)

 

Qiangqiang Zhao, Jianping Li, Shaobin Chen, Kuo Shen, Guo Ai, Xin Dai, Bangyou Xie, Yannan Shi, Shuxia Jiang, Jianming Feng, Wenqian Li: Decreased miR-144 expression as a non-invasive biomarker for acute myeloid leukemia patients
doi: 10.1691/ph.2017.6846 (pp. 232-235)

 

Qun Zhao, Yong Li, Jian Huang, Liqiao Fan, Bibo Tan, Yuan Tian, Peigang Yang, Zhikai Jiao, Xuefeng Zhao, Zhidong Zhang, Dong Wang, Yu Liu: Short-term curative effect of S-1 plus oxaliplatin as perioperative chemotherapy for locally advanced gastric cancer: a prospective comparison study
doi: 10.1691/ph.2017.6865(pp. 236-240
)

 


Zurück