Blau

CONTENTS
DiePharmazie 6/2013

 

Review

Li-ya Ji, De-qian Jiang, Ni-ni Dong: The role of miR-145 in microvasculature
doi: 10.1691/ph.2013.2716

Original articles

Lun Zhao, Haijian Xia, Zi-Chen Wang: Synthesis of telmisartan impurity B
doi: 10.1691/ph.2013.2898

Zheng Shi, Jian Liu, Xing-Jiang Hu, Jian-Zhong ShenTu: Development of a simple LC-MS/MS method for the determination of febuxostat in human plasma and its application to a bioequivalence study
doi: 10.1691/ph.2013.2229

Haifeng Hu, Lei Nie, Shuibin Feng, Jinping Suo: Preparation, characterization and in vitro release study of gallic acid loaded silica nanoparticles for controlled release
doi: 10.1691/ph.2013.2205

Nakabayashi T, Gotoh Y, Kamada N, Fujioka M, Ishihara T, Hirabayashi A, Sato H: Characterization of in vitro biotransformation of the new oral anticoagulants, the factor VIIa inhibitors AS1927819-00 and AS1932804-00
doi: 10.1691/ph.2013.2906

Julin Yang, Wenxia Luo, Li Chen, Renke Dai, Aiming Liu: Metabolism of fenofibrate in beagle dogs: New metabolites identified and metabolic pathways revealed
doi: 10.1691/ph.2013.2860

Zhao J, Dai Y.-H., Xi Q.-S., Yu S.-Y.: A clinical study on insomnia in patients with cancer during chemotherapy containing high-dose glucocorticoids
doi: 10.1691/ph.2013.2876

Zhihong Yu, Ping Su: Effect of ß-aescin extract from Chinese Buckeye Seed on chronic venous insufficiency
doi: 10.1691/ph.2013.2886

Hui Guo, Yue-Min Xu, Zhang-Qun Ye, Jian-Hua Yu, Xiao-Yong Hu: Curcumin induces cell cycle arrest and apoptosis of prostate cancer cells by regulating the expression of I?B?, c-Jun and androgen receptor
doi: 10.1691/ph.2013.2861

Yanyan Jia, Jian Xu, Yang Yu, Jinlei Guo, Peiqing Liu, Shaorui Chen, Jianmin Jiang: Nifedipine inhibits angiotensin II-induced cardiac fibrosis via downregulating Nox4-derived ROS generation and suppressing ERK1/2, JNK signaling pathways
doi: 10.1691/ph.2013.2873

Yu Jiang, Jingbo Yang, Chunhui Yang, Fanmin Meng, Yongfeng Zhou, Bo Yu, Muhammad Khan, Hong Yang: Vitamin K4 induces tumor cytotoxicity in human prostate carcinoma PC-3 cells via the mitochondria-related apoptotic pathway
doi: 10.1691/ph.2013.2872

Ming-Lian Yu, Yue Yang, Cong-Min Wang, Meng-Meng Zhang, Miao-Chun Bai, Yue-Ling Guo: Acitretin exhibits inhibitory effects towards UDP-glucuronosyltransferase (UGT)1A9-mediated 4-methylumbelliferone (4-MU) and propofol glucuronidation reaction
doi: 10.1691/ph.2013.2816

Gaowa Eerduna, Dongsheng Wei, Xiaofeng Yu, Shaochun Qu, Dayuan Sui: Kaempferide-7-O-(4-O-acetylrhamnosyl)-3-O-rutinoside reduces myocardial infarction size after coronary artery ligation in rats
doi: 10.1691/ph.2013.2913

Yun Liao, Ming-Kang Zhong, Hong-Bin Xu, Ling Li: Development and validation of a risk score for predicting invasive fungal infectious in an intensive care unit
doi : 10.1691/ph.2013.2891
Zurück