Blau

CONTENTS
DiePharmazie 9/2012

Review

Feng Huang, Jian-Ping Huang, Jia-Yi Pan, Zhong-Le Bai, Liang Tang, Sheng-Hua Zhou: Intracellular heat shock protein 70: a possible therapeutic target for preventing postoperative atrial fibrillation
doi: 10.1691/ph.2012.1844

 

Original articles

Jihui Tang, Jing Yao, Jingbo Shi, Qingpin Xiao, Jianping Zhou, Feihu Chen: Synthesis, characterization, drug-loading capacity and safety of novel pH-independent amphiphilic amino acid copolymer micelles
doi: 10.1691/ph.2012.1152

Mizoguchi T, Hirata K, Kobayashi S, Chikuma T: Monitoring of fluconazole in serum of patients undergoing hemodiafiltration by solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography with ultraviolet detection
doi: 10.1691/ph.2012.1161

Yuqin Li, Yingjie Cui, Baoxiu Jia, Hao Wang, Caihong Liu, Yongxiu Qi: Capillary electrophoresis with field-amplified sample stacking for rapid and sensitive determination of sulfadiazine and sulfamethoxazole
doi: 10.1691/ph.2012.1709

Zhenggen Liao, Nan Zhang, Guowei Zhao, Jing Zhang, Xinli Liang, Shaojin Zhong, Guangfa Wang, Xulong Chen: Multivariate analysis approach for correlations between material properties and tablet tensile strength of microcrystalline cellulose
doi: 10.1691/ph.2012.1158

Shui-Fang Chen, Wen-Fen Lu, Zhi-Yong Wen, Qiang Li, Jian-Hai Chen: Preparation, characterization and anticancer activity of norcantharidin-loaded poly(ethylene glycol)-poly(caprolactone) amphiphilic block copolymer micelles
doi: 10.1691/ph.2012.1151

Kim TK, Yoo HH, Kim EJ, Sa JH, Lee BY, Park JH: Comparative protein binding of Taxotere and SID530, a new docetaxel formulation with hydroxypropyl-beta-cyclodextrin, in human plasma in vitro
doi: 10.1691/ph.2012.1149

Zou Jian-Jun, Ding Li, Tan Jie, Fan Hong-Wei, Wang Guang-Ji, Chen Shao-Liang: Pharmacokinetics of clopidogrel in healthy Chinese volunteers
doi: 10.1691/ph.2012.1754

Zou Jian-Jun, Ding Li, Tan Jie, He BangShun, Wang Guang-Ji, Wang Shu-Kui: CYP2C19 681G> A polymorphism and pharmacokinetics of clopidogrel in Chinese healthy volunteers
doi: 10.1691/ph.2012.1810

Yingdi Luo, Yanhua Lu: 2',4'-Dihydroxy-6'-methoxy-3',5'-dimethylchalcone inhibits apoptosis of MIN6 cells via improving mitochondrial function
doi: 10.1691/ph.2012.1848

Xiao-You Liu, Zhong-Ze Fang, Pei-Pei Dong, Xiang-Hua Shi, Yan-Jie Teng, Xu-Yong Sun: Tacrolimus strongly inhibits multiple human UDP-glucuronosyltransferase (UGT) isoforms
doi: 10.1691/ph.2012.2509

 


Zurück