Blau

CONTENTS
DiePharmazie 12/2014

 

Original articles

Hang Li, Donghua Wang, Shuai Liu, Changhai Sun, Meizhu Chen, Xinran Wang, Ligong Chen: Design, synthesis and evaluation of biological activity of novel fasudil analogues
doi: 10.1691/ph.2014.4628

Al-Nimry SS, Qandil AM, Salem MS: Dissolution enhancement of gliclazide using ultrasound waves and stabilizers in liquid anti-solvent precipitation
doi: 10.1691/ph.2014.4051

Abe Y, Ota E, Endo T, Murakami M, Kobayashi M: Absorption, disposition, metabolism, and excretion of ritobegron (KUC-7483), a novel selective beta3-adrenoceptor agonist, in rats
doi: 10.1691/ph.2014.4679

Xiao-Bo Sun, Hong-E Lu, Yuan Chen, Xiao-Hui Fan, Bin Tong: Effect of lithium chloride on endoplasmic reticulum stress-related PERK/ROCK signaling in a rat model of glaucoma
doi: 10.1691/ph.2014.4672

Hui Gong, Huan-De Li, Miao Yan, Bi-Kui Zhang, Pei Jiang, Xin-Rong Fan, Yan Deng: Effect of licorice on the induction of phase ll metabolizing enzymes and phase lll transporters and its possible mechanism
doi: 10.1691/ph.2014.4615

Meng-Ming Xia, Li Wang, Pei-Pei Pan, Hai-Yun Wang, Meng-Chun Chen, Yi Chen, Da-Peng Dai, Jian-Ping Cai, Guo-Xin Hu: The role of CYP2C9 genetic polymorphisms in the oxidative metabolism of diclofenac in vitro
doi: 10.1691/ph.2014.4669

Shao-Qing Zhang, Yi-Ting Sun, Tian-Hua Xu, Xue-Feng Zhang, Ying-Zhong Liu, Ma Jian-Fei Ma, Li-Ning Wang, Li Yao: Protective effect of metformin on renal injury of C57BL/6J mouse treated with high fat diet
doi: 10.1691/ph.2014.4509

Xiao Huang, Yue-Shi Mao, Chao Li, Hao Wang, Jian-Lin Ji: Venlafaxine inhibits apoptosis of hippocampal neurons by up-regulating brain-derived neurotrophic factor in a rat depression model
doi: 10.1691/ph.2014.4661

Korpis K, Weber F, Wünsch B, Bednarski PJ: Cytotoxic activities of hydroxyethyl piperazine-based sigma receptor ligands on cancer cells alone and in combination with melphalan, PB28 and haloperidol
doi: 10.1691/ph.2014.4658

Gegotek A, Cyunczyk M, Luczaj W, Bielawska A, Bielawski K, Skrzydlewska E: The redox status of human breast cancer cell lines (MCF-7 and MDA-MB231) treated with novel dinuclear berenil-platinum(ll) complexes
doi: 10.1691/ph.2014.4560


Zurück